Bokblads Text & Ton

    

                           Foto: www.fotoresurs.se

 Bokblads Text & Ton

 Marianne Bokblad


 Medlem i PSALMFORUM
Anders Frostensonstiftelsen delar ut stipendium till psalmförfattare varje år. De har även utbildning i psalmskrivande "Psalmskola" som är sex tredagarseminarier under två års tid. Jag fick vara med på Psalmskola nr II. Då och då anordnas en helg som kallas "Psalmforum". De här bilderna är från en sådan träff där alla har med sig var sin text/sång som framförs i gruppen och diskuteras. 


   Linda Sandström längst till höger, Eva-Stina Sjöberg       och Leif Nahnfeldt med gitarren som sjunger sitt bidrag 


   Irma S-K i begrepp att sjunga sin nya sång


Linda Sandström sjunger ett par av våra sånger på kvällen, Leif N kompar på gitarr.

Anita Bohl t.h. och jag t.v.


 Top