Bokblads Text & Ton

    

                           Foto: www.fotoresurs.se

 Bokblads Text & Ton

 Marianne Bokblad


 Medlem i Lindas och min mässa "Livets sånger" i S:t Laurentii kyrka augusti 2014. S:t Anna vocalensemble sjöng tillsammans med Dalvikskören och musiker härifrån.

Körledare:  Linda Sandström. 

"Livets sånger" finns inte utgiven på förlag, men är använd av flera kyrkor och har genomförts som projekt när Linda samarbetat med olika körer och musiker. 

Bilden nedan: Musikgudstjänst i Habo kyrka med S:t Anna vokalensemble och Dalvikskyrkans kör under ledning av Linda Sandström. Vi sjöng sång ur vår mässa: Livets sånger. Den 30 maj 2015 


 Den 31 maj i Dalvikskyrkan i Jönköping. Linda Sandström och jag efter mässan Livets sånger. 

Bilden nedan: Med Max Borgström i Skäggetorp kyrka när kören framförde vår jubileumspsalm. "Lär mig att se" - jag har skrivit texten och Max har gjort musiken. 


Sommarkvällsmusik i S:t Laurentii kyrka den 6 juli 2017 med Linda Sandström, Robert Hjälmeby och S:t Anna vocalensemble. "I din öppna hand"Konsert i S:t Laurentii kyrka sommaren 2013  och i Immanuelskyrkan i Norrköping våren 2013 (nedan) med Ann-Christin Hallgren som sjöng Bengt-Göran Skölds musik till mina texter.

Alla sångerna från konserterna är inspelade på CD:n "Ljuset från himlen" med Ann-Christin och Bengt- Göran.  Den finns på Spotify och hos www.annchristinhallgren.se Nedan: Till festmässan i Ekhagskyrkan i Jönköping, den 1 maj 2016, hade Linda Sandström och jag fått i uppgift att skriva en jubileumspsalm. Här poserar vi efteråt med biskop Fredrik Modéus, som har berättat att han ofta spelar den psalmen hemma på sin flygel.

Nedan: Linda Sandströms och min mässa: Livets sånger i Equmeniakyrkan i Huskvarna. 


Två körer sjöng under ledning av sina respektive körledare och Linda Sandström. 


 Top