Marianne Bokbl​ad

Författare och fö​reläsare

Bokblads Text & Ton

Curriculum Vitae

1971
Tyska 40 poäng,
 Linköpings  universitet

1974
Mellanstadielärarexamen,
med musikinriktning, Linköping

1976
Engelska 20 poäng,
Örebro universitetsfilial

1995
Musikmetodik 10 poäng, Norrköpings universitetsfilial

Veckokurs i dirigering, anordnad av Svenska Körförbundet
1996, Ingesunds folkhögskola
1997, Västra Vätterbygdens folkhögskola
1998, Bollnäs folkhögskola
1999, Bollnäs folkhögskola
2000, Uppsala Körcentrum

1999 - 2000
Veckoslutskurser i musikmetodik,
Smi Stockholm

1999 - 2011
Privatlektioner,
sångpedagog Karin Månson

Stipendium
Anders Frostenssonstiftelsen, Psalm och sång
 1998                10 000:-
 1999                  5 000:-
 2000                 5 000:-
 2010                  6 000:-

Skrivarkurs 1 vecka
2001  Ölands folkhögskola, lärare: Kerstin Norborg

1997 – 2007        
Ledare för barnkören Små toner

1998 – 2006        
Ledare för VIS-kören, 
nybörjarkör för damer

2007 – 2009        
Deltar i AF-stiftelsens psalmskola

2007 - 2011         
Redaktör för församlingbladet i Söderköping

2009                      
Första pris i Växjö stifts tävling "Psalmer för unga"


2017
Fjärde pris i Svenska kyrkans Meloditävling på Väldens fest i Västerås med Linda Sandström

2018 
Andra pris i en tävling för studentsånger i Linköping med Max Borgström


Publicering - det som inte står under fliken publicerade sånger

"Sommarens sista dag"  i antologi utgiven av Miljöpartiet i Värmland

"Så är det med Guds kärlek" (Musik: Elisabeth Felling) i "Sjungboken" Luleå stifts ungdomssångbok

Två dikter i Anders Frostenssonstiftelsens antologi: "Psalmerna slår ut under valven i klasar"

Medförfattare i "Änglakör", en produktion för barnkörer från förlaget Tonika

Berättartexter + fyra sångtexter till "Smedens dotter", ett sång- och dansäventyr, av Bo Wastesson


Tillbaka