Marianne Bokbl​ad

Författare och fö​reläsare

Bokblads Text & Ton

Boende under min uppväxt
Här följer bilder på de ställen där vi bodde sedan jag föddes 1951, i ordning: Stockholm, Södertälje, Örebro, Uppsala, Malmö och de fyra ställena i Motala - sen flyttade vi igen några år senare till Linköping, men då var det av familjens eget val och med egna möbler. 

Tomtebogatan - i det vita huset i mitten på höger sida fanns Frälsningsarmén. 
Frälsningsarmén i Södertälje. Vår lägenhet fanns på övre våningen till höger.
Det gamla huset där Frälsningsarmén låg i Örebro är rivet, finns bara som modell. 
S:t Persgatan 20 i Uppsala. Vi bodde i mellanvåningen bakom de åtta fönstren till vänster i bild. 
Detta är Hyregatan i Malmö. Vårt hus är rivet, det låg som nr tre från vänster. Alla hus är renoverade sedan 1959
Familjen Högbergs hus där vi bodde de första veckorna i Motala.
Stugan i Lemunda, nedanför Övralid där vi bodde alldeles intill Vättern i ett par månader
Arbetarbostaden i Vinnerstad där vi bodde i ett par månader - i halva huset till höger i bild
I januari 1961 flyttade vi in i detta hus som då var nybyggt - de två fönstren i mellanvåningen var våra. Där kände jag mig äntligen som en "vanlig" människa. 
Storgården, Linköping
Tillbaka